Information till dig som fått ett sms från oss

Vklass är en tjänst som många skolor i Sverige använder sig av. Informationen som finns i Vklass registreras av skolorna själva eller hämtas från kommunens eller skolans system. Vem som får SMS från Vklass styrs sedan av skolans inställningar i Vklass, som exempelvis frånvarorapporter.

Har du fått ett sms som du inte skulle ha fått kan vi ta bort numret ur vårt system och meddela skolan att ändra i sina register.

Fyll i mobilnumret här nedan och klicka på nästa. När du gjort det kommer du få ett sms med en kod som du måste bekräfta med för att mobilnumret skall tas bort.